Koncert študentov a profesorov školy

Láska a nádej | Liebe und Hoffnung
Komorný koncert sólistov opery SND a profesorov Konzervatoria Bratislava, z časti venovaný slovenskému hudobnéhu skladateľovi Stanislavovi Hochelovi s jeho prítomnosťou. Čestným hosťom večera bude Dagmar KOLLER.

Konzert der Solisten der Nationaloper und  Professoren des Konservatoriums Bratislava, teilweise gewidmet dem slowakischen Komponisten Stanislav Hochel mit seiner Anwesenheit. Ehrengast des Abends ist Dagmar KOLLER.

Účinkujú/ Mitwirkende:
Mikuláš Doboš – basbarytón
Božena Ferancová – soprán
Zora Mrvová – flauta
Peter Hochel – klavír

Program: Stanislav Hochel, G.F. Händel, W.A. Mozart, J. Strauss, R. Strauss, G.
Puccini, E. Kálmán, F. Lehár, M.Sch. Trnavský

Začiatok/Beginn: 19,00 hod./ Uhr v spolku RSKS/ im Verein ÖSKV, Otto Bauer Gasse 23/11, 1060 Wien
Vstupné/Eintritt: dobrovoľný príspevok/ freiwillige Spende