Koncert študentov a profesorov školy

ÚČINKUJÚ ŽIACI PROGRAMU HVIEZDY UMELECKÉHO NEBA

a

ŠTUDENTI HUDOBNO-DRAMATICKÉHO ODBORU KONZERVATÓRIA

 

D. Kabalevskij: Ježko, klavír Jurko Rak

J. Haydn: Téma, husle Sára Zábrženská

A.Rose: Fancy Finger

K. Marčeková: Merilly we roll along“, klavír Betka Marušincová
K. Marčeková: Melódia

J. S. Bach: Ária, husle Etelka Benčová

Oskar Zaťko: Moja skladba……, klavír Oskar Zaťko

Anonym: Stowey, husle Naďa Doršicová
G.F.Händel: Menuet
Anonym: Tanec

F. Küchler: Koncertino G dur, husle Alica Bahnová

Charles Danacla: Etuda C dur, klavír Katka Marušincová

S. Mach: Koncertino G dur, husle Adelka Benčová

 

Ľudová pieseň Ani ja neznala………
Simona Guľášová, spev

Ľudová pieseň Hej, pcuvaj ma mila….
Matej Vajda, spev

Ľudová pieseň Ach, Janíčko, duša má….
Paulína Glebocká, spev

Ľudové piesne Joj, mama….
A ja taká čarná
Monika Bačíková, spev

Ľudové piesne Nebola som veselá…
A môj frajer…….
Katarína Novotková, spev

Ľudové piesne Keď som v našej záhrade….
Kapura, kapura….
Monika Stoličná, spev

Ľudové piesne Ej, javor, javor…..
A ja taká dzivočka….
Kristína Botíková, spev

 

PROGRAM PRIPRAVILI PEDAGÓGOVIA KONZERVATÓRIA:
Mgr. art. Jozef Ábel, Dr. Oľga Podstavková, Mgr. art. Božena Polónyiová,
Katarína Marčeková, DiS. art.
KLAVÍRNA SPOLUPRÁCA a úprava skladieb:
Katarína Marčeková, DiS. art., Miloš Biháry, DiS.art.