Metodický deň

Srdečne Vás pozývame na metodický deň, ktorý je aj dňom otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na Konzervatóriu v Bratislave. Záujemca má možnosť poinformovať sa o čomkoľvek ohľadom štúdia a ukázať svoje schopnosti pred odbornou komisiou daného predmetu.
Metodickými dňami chce vedenie školy pomôcť nadaným žiakom skvalitniť ich prípravu na talentové skúšky.

Tešíme sa na Vás!