Koncert symfonického orchestra, zboru a sólistov školy

Albín Blaho, klarinet,  trieda Mgr. art. Peter Drlička

Anabela Patkolóová, husle,  trieda Mgr.art. Stanislav Mucha

Ivan Virág, husle, trieda Mgr.art. Július Horváth

Tatjana Hajzušová, soprán, trieda Mgr.art. Božena Ferancová, ArtD.

 

Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave,
zbormajsterka Mgr. Hilda Gulyás, Dis.art.

Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave,
dirigent Mgr.art . Juraj Jartim ArtD.

 

Program:

Ludwig van Beethoven: Prometeove stvorenia, predohra k baletu op. 43

Claude Debussy: Rapsódia pre klarinet a orchester, L116

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pre husle a orchester e mol, op.64

Henryk Wieniawski: Koncert pre husle a orchester č. 2 d mol, op. 22, 3. časť

Vincenzo Bellini: Casta diva, ária Normy z opery Norma

Peter Cón: Primo vere – tri zbory na anonymné latinské texty zo zbierky Carmina burana (upr. J. Jartim)