Absolventský koncert (Chupáčová, Repčáková)

absolvuje

Daniela Chupáčová – flauta
Mgr. art. Ivana Chrapková – klavír
Trieda: Mgr. art. V. Vavro

(číslo programu 1)

 

absolvuje

Jasmína Repčáková – fagot
prof. Perla Čápová – klavír
Trieda: Mgr. art. J. Rotter

(číslo programu 2)

 

1. Giovanni Baptista Pergolesi: Koncert G dur
-Spirituoso
-Adagio
-Allegro spirituoso

Carl Reinecke: Balada

Pavol Šimai: Sonatína pre flautu a klavír

-Allegro pastorale
-Moderato tranquillo
-Vivo ma non troppo

 

2. Johann Baptist Vaňhal: Koncert C dur pre fagot a orchester

-Allegro moderato
-Adagio
-Rondo

Miloslav Kořínek: Sonatína pre fagot a klavír

-Allegro moderato

-Largo
-Allegro