Absolventský koncert (Červenková, Boršányi)

Program koncertu

 

absolvuje

Petra Červenková – kontrabas
Mgr. art. Mária Blesáková – klavír
Trieda: Mgr. art. Z. Janikovič, PhD.

(číslo programu 1)

 

absolvuje

Boris Borsányi – husle
MgA. Dominik Gál – klavír
Trieda: doc. J. Kopelman

(číslo programu 2)

 

1. Sergey Koussevitzky: Koncert pre kontrabas a orchester Op. 3
Allegro
Andante
Allegro

Henry Eccles: Sonata pre violončelo a klavír
Largo
Allegro con spirito
Adagio
Vivace

 

2. Édouard Lalo: Španielska symfónia op. 21
1. Allegro non troppo
4. Andante
5. Rondo