Absolventský koncert (Krajčovičová, Bodzanová)

Program koncertu

 

absolvuje

Barbora Krajčovičová – spev
Anikó Patkoló DiS. art. – klavír
Trieda: Mgr. art. E. Šeniglová

(číslo programu 1)

 

absolvuje

Simona Bodzanová – spev
Anikó Patkoló DiS. art. – klavír
Trieda: Mgr. art. E. Šeniglová

(číslo programu 2)

 

1. Giovanni Battista Pergolesi: Ária Serpini z opery „La serva Padrona“

George Friedrich Händel: Ária Kleopatry z opery „Július Cézar“

Gioacchino Rossini: La Promessa, La Pastorella delle alpi

Geatano Donizetti: -Amiam
-La Gondola
-Sull´onda cheta e bruna

Giuseppe Verdi: Ária Oscara z opery „Il ballo in maschera“

 

2. Antonín Dvořák: Cigánské melodie op. 55 – výber
-Má píseň zas mi láskou zní
-Aj! Kterak trojhranec můj
-A les je tichý

-Dejte klec jestřábu

Alessandro Stradella: Pieta, Signore!

Arrigo Boito: Ária Margaréty z opery „Mefistofeles“
-L´altra notte in fondo al mare

Bedřich Smetana: Ária Mařenky z opery „Prodaná nevěsta“

-Kdy bych se co takového

George Gershwin: -I got rhythm

-Let´s call the whole thing off
-Someone to watch over me