Koncert symfonického orchestra školy „Saleziánske dni“