Koniec zápisu známok 4. ročníkov a kontrola vedúcimi odborov