Absolventský koncert (Labošová, Rácz)

 

absolvuje

Karolína Lábošová – violončelo
Mgr. art. Ján Remenec – klavír
Trieda: Mgr. J.Lupták, ArtD.

(číslo programu 1)

 

absolvuje

Levente Rácz – violončelo
Mgr. art. Dušan Šujan – klavír
Trieda: MgA. P. Mucha ArtD.

(číslo programu 2)

 

1. Josef Suk: Balada a Serenáda pre violončelo op. 3 e – mol

Johannes Brahms: Sonáta č. 1 E mol, op38
1.časť – Allegro non troppo

Johann Sebastian Bach: Prelúdium c. 3 C dur BWV 1009

 

2. Camille Saint-Saëns: Koncert pre violončelo a orchester č.1 a mol, op.33

Allegro non troppo
Allegretto con motto
Allegro

Carlo Alfredo Piatti: 12 Capricen op.25, č.9

Johann Sebastian Bach: Suita IV. BWV 1010 Es Dur

Praeludium