Koniec zápisu známok 6. roč. + kontrola ved. odborov