Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. – Trnavského

19.-25.5.2019