Maturitné skúšky z hlavných odborov štúdia

14. – 16. máj