Koniec zápisu známok 6. roč. a kontrola vedúcimi odborov