Celodenný výlet výberu študentov 1. až 3. ročníkov