Maturitné skúšky v náhradnom termíne a opravné maturitné skúšky (praktická časť odbornej zložky)