Absolventský koncert (Miklášová – klavír, Hajzušová – spev)