Týždeň generálnych skúšok, HD 3. roč.

03. – 06. jún