Účinkovanie štud. školy pri 130. výročí založenia Vinárskej a ovocinárskej školy