Koncert operetnej špecializácie v rámci „Dni Petržalky“