Koniec zápisu známok 1. 2. 3. 5. roč. + kontrola vedúcimi odborov