DOD (aktualizované 12.11.2021)

Ako?
Náš ďalší Deň otvorených dverí (DOD) bude prebiehať dvomi spôsobmi, z ktorých si budete môcť vybrať: prezenčne (v režime OTP na základe vyplneného čestného vyhlásenia) alebo dištančne (formou online konzultácií). Môžete si vybrať, ktorú formu preferujete. Dôležité je, aby ste sa v oboch prípadoch dopredu prihlásili do 12.11.2021 do 16:00 hod. na mejl: studijne@konzervatorium.sk

Do mejlu uveďte nasledujúce informácie:

 • meno a priezvisko uchádzača,
 • v prípade neplnoletého uchádzača aj meno a priezvisko rodiča,
 • o ktorý spôsob DOD máte záujem: prezenčný alebo dištančný,
 • o ktorý študijný odbor máte záujem,
 • telefonický kontakt na Vás.

 

Môžem si pripraviť čestné vyhlásenie dopredu?
Áno, čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť (na nižšie uvedených odkazoch), doplniť, vytlačiť a podpísané doniesť.

Čestné vyhlásenie vo formáte .docx

Čestné vyhlásenie vo formáte .pdf

 

Kedy a kde?
DOD sa uskutoční v sobotu 13. novembra 2021:

 • od 9:30 do 11:30 prezenčne v budove Konzervatória na Tolstého ulici
  (pedagógovia Vám budú k dispozícii celý uvedený časový interval; nie je teda nutné, aby ste boli v škole presne o 9:30),
 • od 10:30 do 11:30 prezentácia „melodického trenežéra” pre dychové nástroje v koncertnej sále Eugena Suchoňa v budove Konzervatória na Tolstého ulici,
 • od 12:00 do 14:00 dištančne prostredníctvom platformy MS Teams.

 

Ako sa pripojím na online DOD konzultáciu, teda na MS Teams?
Prihláseným uchádzačom bol poslaný odkaz na pripojenie k jednotlivým pedagógom na mejl. Ak ste sa nestihli prihlásiť a máte záujem o dištančnú konzultáciu, pripojte sa k informátorovi, ktorý sprostredkuje dodatočné pripojenia.

INFORMÁTOR (Juraj Slovík)

Informácie ku skúške z povinného klavíra (Slavomíra Timčáková)

Informácie k testom z hudobnej teórie a intonácie (Viktória Oravec Ballánová, Juraj Jartim)

Po kliknutí na uvedený odkaz budete presmerovaní na nové okno vo webovom prehliadači a môžete si vybrať pripojenie buď cez prehliadač (odporúčané prehliadače Google Chrome, Microsoft Edge) alebo cez aplikáciu MS Teams. Potom počkajte, kým Vás pedagóg pustí do schôdze. Nezabudnite si zapnúť kameru a mikrofón.

 

Je nutná inštalácia MS Teams?
Nie je potrebné nič inštalovať, stačí internetový prehliadač Google Chrome alebo Microsoft Edge.

 


Aká dlhá je konzultácia?
Jednotlivé konzultácie budú v rozsahu 15-20 minút.

Aby ste tento čas využili čo najefektívnejšie, odporúčame, aby ste si pre pedagóga vopred pripravili piesne, skladby prípadne otázky umeleckého charakteru, ako napr. výber repertoáru a pod.

 

DOD informátori
Počas celého priebehu DOD Vám budú k dispozícii informátori:

 • prezenčne v budove Konzervatória na Tolstého ulici (označení menovkou „Informátor”),
 • dištančne na MS Teams a aj na telefonickej linke 0908 877 447 Juraj Slovík.

Informátori Vám pomôžu s informáciami v súvislosti s praktickými otázkami typu termín prihlášok, termín prijímacích skúšok, vyžadované kritériá na štúdium, koľko odborov je možné študovať na našej škole a pod.

 

Kde nájdem informácie o prijímačkách?
Informácie k prijímacím skúškam nájdete na tomto odkaze: https://www.konzervatorium.sk/prijimacie-skusky/

 

Dúfam, že sme Vás zaujali a tešíme sa na Vašu účasť v sobotu 13. novembra!