Žiacka rada je iniciatívnym a poradným orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Meno Funkcia
1 Juraj Herák predseda
2 Samuel Új člen
3 Dorota Hrnčiarová člen
4 Lenka Lennerová člen
5 Frederik Hudáč člen
6 Liana Guild člen
7 Anton Fiala člen
8 Lukáš Zelenák člen
9 Karolína Joríková člen
10 Artur Keeble člen