Umelecká rada je iniciatívnym a poradným orgánom riaditeľky školy.

Členovia:

 • Mgr. Dana Hajóssy, PhD.
 • Mgr. art. Božena Gráfová, ArtD.
 • MgA. Ing. Juraj Slovík
 • Mgr. art. Tomáš Roháč, ArtD.
 • Mgr. art. Silvia Lejava Adamíková, ArtD.
 • Mgr. Dana Šustáková
 • Mgr. art. Jana Martinčeková
 • Mgr. art. Peter Reiffers
 • Mgr. Monika Poláková
 • Mgr. art. Marek Bielik
 • Mgr. art. Martin Ruman
 • Mgr. art. Zuzana Töröková, PhD.
 • Mgr. art. Tibor Rácz
 • Mgr. Katarína Palkovičová
 • Mgr. art. Slavomíra Timčáková
 • Mgr. art. Karin Remencová, ArtD.
 • Mgr. art. Roman Bajzík