Univerzálna interná žiadosť
Univerzálna žiadosť (.docx)

Univerzálna žiadosť (.pdf)

Táto žiadosť slúži aj na vydanie odpisu vysvedčenia.
Originál vysvedčenia dostávate priamo do rúk. Pri strate vysvedčenia je možné vystaviť odpis.
Originál vysvedčenia ako aj odpis je možné vydať len do rúk žiadateľa, resp. do rúk osoby, ktorá disponuje notársky potvrdeným splnomocnením.

Registračný formulár / žiadanka ZSSK
Registračný formulár

Predvyplnené tlačivo „Potvrdenie o návšteve školy na účely prídavku na dieťa“
Tlačivo potvrdenia

Tlačivo univerzálneho potvrdenia o návšteve školy
Potvrdenie o návšteve školy

Tlačivo „Odporučenie lekára na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy“
Odporučenie lekára

Tlačivo žiadosti o vydanie potvrdenia priznania titulu DiS.art
Tlačivo žiadosti
Príloha: notársky overená kópia absolventského diplomu