DOD – online

Informácie k skúške z hry na klavíri (povinný klavír) konzultuje Mgr. art. Slavomíra Timčáková (Messenger identifikátor: Slavka Timcakova)

Záujemcovia môžu poslať prípadné nepovinné nahrávky podľa jednotlivých študijných odborov na tieto mejlové adresy (do štvrtka 26.11.2020 do 23:59):

  • hudobno-dramatické umenie: tomas.rohac@konzervatorium.sk
  • spev: silvia.adamikova@konzervatorium.sk
  • dirigovanie, skladba: dana.sustakova@konzervatorium.sk
  • hra na klavíri: jana.martincekova@konzervatorium.sk
  • hra na organe, cirkevná hudba: peter.reiffers@konzervatorium.sk
  • hra na drevených dychových nástrojoch (zobcová flauta, flauta, hoboj, klarinet, fagot, saxofón): monika.polakova@konzervatorium.sk
  • hra na plechových dychových a bicích nástrojoch (trúbka, lesný roh, pozauna, tuba, bicie nástroje): marek.bielik@konzervatorium.sk
  • hra na sláčikových strunových nástrojoch (husle, viola, violončelo, kontrabas): stanislav.mucha@konzervatorium.sk
  • hra na strunových nástrojoch (harfa, cimbal, gitara): zuzana.torokova@konzervatorium.sk
  • hra na akordeóne: tibor.racz@konzervatorium.sk