Maturitné predstavenie „po druhé“

  • 22.5.2019 o 9:00
  • Modré štúdio, Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava
  • účinkujú študenti 4. ročníka odboru Hudobno-dramatické umenie pod pedagogickým vedením MgA. Martiny Michalcovej a MgA. Jána Slezáka
  • viac info v priloženom plagáte

Srdečne pozývame!