Mladí umelci & Krásna hudba

  • 3. 4. 2019 o 19:00
  • Kongresová hala Slovenských liečebných kúpeľov, Piešťany
  • účinkujú študenti a pedagógovia Konzervatória v Bratislave

Plagát