Spomíname…

V sobotu 5.3.2022 nás navždy opustila naša dlhoročná kolegyňa a pedagogička školy prof. Marta Braunsteinerová.

Milá pani profesorka, ĎAKUJEME!