Spomíname…

V stredu 3.2.2021 nás navždy opustila naša dlhoročná kolegyňa a pedagogička školy prof. Eva Illková.

Svojim širokým vzdelanostným záberom a prístupom k pedagogickému procesu sa natrvalo zapísala do pamäti učiteľov i študentov. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Ďakujeme.