Triednické hodiny 9.9.

Triednické hodiny v pondelok 9.9.2019 budú podľa podľa nasledujúceho
rozpisu.

Zadeľovanie individuálnych predmetov bude v pondelok 9.9.2019

 

Vyučovanie podľa platných rozvrhov začne v utorok 10.9.2019