Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2019 / 2020

PRIJATÍ UCHÁDZAČI do 1.ročníka

kód uchádzača počet bodov za umelecký prejav     kód uchádzača počet bodov za umelecký prejav
1 25     132 20
21 25     182 20
205 25     61 19,6
204 25     139 19
166 25     138 19
73 24,5     27 19
77 24     9 19
44 23,2     120 19
22 23,2     90 19
142 23     140 19
91 23     173 19
214 23     50 19
125 23     36 19
39 23     189 19
64 23     127 18,5
3 22,5     121 18,5
83 22,5     112 18,5
174 22,2     51 18,4
42 22     175 18
137 22     104 18
56 22     20 18
62 22     60 18
124 22     25 18
119 22     28 18
110 22     101 17,9
98 22     81 17,7
109 22     126 17,4
82 22     45 17,2
80 22     178 17,1
15 22     79 17
7 22     226 17
219 22     217 17
111 21,5     162 16,9
134 21,5     17 16,5
52 21,5     67 16,1
187 21,5     201 16
72 21,3     49 16
18 21,2     133 16
96 21,2     92 16
102 21,2     185 16
88 21,1     31 16
66 21     157 16
48 21     113 16
161 21     65 16
24 20,5     155 16
6 20,3     12 15,6
106 20,2     199 15,5
141 20     19 15,5
196 20     193 15,4
14 20     149 15,3
89 20     159 15,2
183 20     115 15,2
158 20     78 15,1

Zoznam má iba informatívny charakter.
Záväzné je písomné rozhodnutie riaditeľa školy.
Informáciu o prijímaní do triedy nadaných detí zo ZŠ a do vyšších ročníkov podávajú vedúci príslušných odborov.

NEPRIJATÍ UCHÁDZAČI do 1. ročníka

kód uchádzača počet bodov za umelecký prejav
192 14,5
30 14,5
16 14,2
143 14
54 13
40 13
203 12,5
99 12,5
107 12
34 12
55 12
188 11,5
53 11
195 10,5
150 10
220 10
147 10
84 10
108 10
4 10
218 8,5
26 8
131 8
71 8
114 8
100 7
75 7
136 5,5
116 5
128 5
103 4
146 4
129 3
69 3
47 3
76 2
38 2
200 1
151 0,5
135 0,5
117 0
153 0

Zoznam má iba informatívny charakter.
Záväzné je písomné rozhodnutie riaditeľa školy.
Informáciu o prijímaní do triedy nadaných detí zo ZŠ a do vyšších ročníkov podávajú vedúci príslušných odborov.