Výsledky prijímacích skúšok v náhradnom termíne pre školský rok 2019 / 2020

PRIJATÍ UCHÁDZAČI do 1.ročníka

kód uchádzača počet bodov za umelecký prejav
198 21,6
122 21,5
97 21
40 19

NEPRIJATÍ UCHÁDZAČI do 1. ročníka

kód uchádzača počet bodov za umelecký prejav
186 5

Zoznam má iba informatívny charakter.
Záväzné je písomné rozhodnutie riaditeľa školy.
Informáciu o prijímaní do triedy nadaných detí zo ZŠ a do vyšších ročníkov podávajú vedúci príslušných odborov.