Absolventský koncert

  • 16.9.2019 o 17:00
  • Koncertná sála Eugena Suchoňa, Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava
  • účinkujú: Pavla Pisárová (hra na husliach), Martina Reptová (spev), Filip Šandala (hra na husliach)
  • program

Srdečne pozývame!