Marčekovej študenti spievajú!

 • 14. marca 2022 o 17:30
 • Koncertná sála Eugena Suchoňa, Konzervatórium
 • účinkujú študenti a pedagógovia školy

Vítanie jari „1”

 • 15. marca 2022 o 18:00
 • Seminárna sála, Univerzitná knižnica, Klariská 5
 • účinkujú študenti a pedagógovia školy

Filmová hudba!

Najznámejšia filmová hudba od najväčších skladateľov!

 • 17. marca 2022 o 18:00
 • Dom kultúry, Ružinov, Ružinovská 28
 • účinkujú študenti a pedagógovia školy pod vedením Mgr. art. Nikolaja Kanišáka

Srdečne pozývame!

Vokálny koncert

 • 24. februára 2022 o 18:00
 • Seminárna sála, Univerzitná knižnica, Klariská 5
 • účinkujú študenti a pedagógovia školy

Koncoročný koncert

Srdečne pozývame!

 • 24. júna 2021 o 17:00
 • organová sieň Konzervatória
 • účinkujú študenti odboru Cirkevná hudba
 • vstup v rúškach

Konzultácie (DOD)

Srdečne pozývame všetkých záujemcov o štúdium na deň otvorených dverí na Konzervatóriu formou konzultácií.

Blahoželáme učiteľom!

Zadávanie ospravedlnenia do EduPage cez počítač


TENTO NÁVOD SLÚŽI AKO POMÔCKA NA ZÁPIS PREBRATÉHO UČIVA A PRI KOMUNIKÁCII S TRIEDNYM PEDAGÓGOM PRI OSPRAVEDLŇOVANÍ ABSENCIÍ.

Návod vznikol screenshotmi na webovom prehliadači Mozilla Firefox. V závislosti od Vami použitého webového prehliadača sa môžu obrázky líšiť.

Po prihlásení do EduPage zvolím položku „Triedna kniha”.

Do zvýrazneného políčka sa zapisuje prebraté učivo na danej hodine. Po ukončení práce nezabudnite kliknúť na „Uložiť” v pravej časti.

 

 

Zadávanie dochádzky študenta sa realizuje na ikone postavičiek.

 

 

Ak študent na hodine bol prítomný, kliknem na tlačidlo „OK”.

Ak študent na hodine nebol prítomný, kliknem na meno študenta, aby sa zelená ikona zmenila na červenú.

Ak študent meškal, kliknem na meno študenta dvakrát a môžem zadať čas meškania.

Ak študent odišiel skôr, kliknem na meno študenta trikrát a môžem zadať čas odchodu.

Viacnásobným klikaním na meno študenta sa cyklicky pohybujem medzi uvedenými možnosťami.

 

 

 

Po zadaní typu absencie (študent nebol prítomný, študent meškal, študent odišiel skôr) môžem informovať triedneho pedagóga o mojom návrhu na ospravedlnenie kliknutím na čierny trojuholník.

 

 

V zobrazenom menu kliknem na Edituj.

 

 

V nasledujúcom dialógovom okne napíšem do políčka „Poznámka” správu pre triedneho pedagóga. A na záver kliknem na tlačidlo „OK”, tým je absencia uložená.

 

DOD

Kedy?
Náš ďalší DOD zo série dní otvorených dverí sa uskutoční v sobotu 20. februára 2021 v čase od 10:00 hodiny.

DOD informátori
Počas celého priebehu DOD budú k dispozícii dvaja informátori, ktorí Vám pomôžu s informáciami v súvislosti s praktickými otázkami typu termín prihlášok, termín prijímacích skúšok, vyžadované kritériá na štúdium, koľko odborov je možné študovať na našej škole a pod.

 • Na MS Teams, teda online, Vám bude k dispozícii Juraj Slovík a Katarína Marčeková a
 • na telefonickej linke 0902 434 491 Vám poskytne odpovede Katarína Marčeková.

Kde?
DOD bude prebiehať v online priestore, na platforme MS Teams. Pre konzultáciu s pedagógom kliknite na odkaz nižšie. Budete presmerovaní na nové okno vo webovom prehliadači a môžete si vybrať pripojenie buď cez prehliadač (odporúčané prehliadače Google Chrome, Microsoft Edge) alebo cez aplikáciu MS Teams. Potom počkajte, kým Vás pedagóg pustí do schôdze. Nezabudnite si zapnúť kameru a mikrofón.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo technických problémov kontaktujte, prosím, informátorov.
Prosím, dodržujte čas svojich rezervácií.


INFORMÁTOR (MgA. Ing. Juraj Slovík, Bc. Katarína Marčeková)

Cirkevná hudba, hra na organe (Mgr. art. Peter Reiffers)

Hra na akordeóne (Mgr. art. Tibor Rácz)

Hra na bicích nástrojoch (MgA. Peter Kosorín)

Hra na elektrickej gitare (Ing. Andrej Kellenberger)

Hra na flaute (Mgr. art. Martina Kuštárová)

Hra na gitare (Mgr. art. Radka Krajčová, Mgr. art. Miloš Slobodník)

Hra na hoboji (Mgr. art. Monika Poláková)

Hra na husliach (Mgr. art. Stanislav Mucha, Mgr. art. Juraj Tomka, ArtD.)

Hra na klarinete (Mgr. art. Peter Drlička)

Hra na klavíri (Mgr. art. Jana Martinčeková)

Hra na zobcovej flaute (Mgr. art. Katarína Ducai)

Hudobno-dramatické umenie – herectvo (MgA. Martina Michalcová)

Hudobno-dramatické umenie – herectvo (MgA. Ján Slezák)

Hudobno-dramatické umenie – herectvo (Mgr. art. Tomáš Roháč, ArtD.)

Hudobno-dramatické umenie – spev (Mgr. art. Eva Banči)

Hudobno-dramatické umenie – spev (Mgr. art. Lenka Pauliková)

Hudobno-dramatické umenie – spev (Mgr. art. Božena Gráfová, ArtD.)

Hudobno-dramatické umenie – tanec (Mgr. art. Katarína Matúšová)

Hudobno-dramatické umenie – tanec (Mgr. art. Elena Spaskov, ArtD.)

Hudobno-dramatické umenie – tanec (Mgr. art. Renáta Ptačin)

Skladba, dirigovanie (Mgr. Dana Šustáková)

Spev – operný (Mgr. art. Silvia Lejava Adamíková, ArtD.)

Čo robiť v prípade, ak mám záujem o konzultáciu k nástroju, ktorý nie je uvedený?
Kontaktujte informátorov, ktorí sprostredkujú konzultáciu.

Čo robiť v prípade, ak nemám rezerváciu cez rezervačný systém?
Kontaktujte informátorov, ktorí sprostredkujú konzultáciu u pedagóga, ktorý má ešte voľné termíny.

Je nutná inštalácia MS Teams?
Nie je potrebné nič inštalovať, stačí internetový prehliadač Google Chrome alebo Edge.

Z čoho bude pozostávať DOD?  

 • Od 9:45 bude k dispozícii technická podpora. V prípade potreby Vám náš informátor pomôže s pripojením na MS Teams.
 • V čase od 10:00 do 14:00 hodiny budú prebiehať konzultácie s pedagógmi.
 • O 18:00 bude stream koncertu na FB stránke Konzervatória a FB stránke Slovenského inštitútu v Berlíne.

Aká dlhá je konzultácia?
Jednotlivé konzultácie budú v rozsahu 15-20 minút.

Aby ste tento čas využili čo najefektívnejšie, odporúčame, aby ste si pre pedagóga vopred pripravili piesne, skladby prípadne otázky umeleckého charakteru, ako napr. výber repertoáru a pod.

Kde nájdem informácie o prijímačkách?
Informácie k prijímacím skúškam nájdete na tomto odkaze: https://www.konzervatorium.sk/prijimacie-skusky/

Dúfam, že sme Vás zaujali a tešíme sa na Vašu online účasť v sobotu 20. februára!

Koncert online!

Milí priatelia, prijmite pozvanie na ďalší online koncert z dielne Konzervatória v spolupráci so Slovenským inštitútom v Berlíne.

Sledujte nás v sobotu 20.2.2021 o 18:00 na FB stránke Konzervatória a FB stránke Slovenského inštitútu v Berlíne

Srdečne pozývame!