ANKETA

Výsledky ankety „Online výučba na Konzervatóriu“ ukazujú nasledujúce grafy. Všetkým študentom, ktorí sa zapojili, ďakujeme. (Poznámka: na hodnotenie bola použitá škála hodnotenia ako v škole: 1 = výborný, 5 = nedostatočný)