Claude Debussy – Súťaž v inštrumentácií skladby

Predmet súťaže:

· orchestrácia Debussyho klavírnej skladby „Svit luny“ (Clair de lune) pri príležitosti 100. výročia smrti skladateľa

Termín odovzdávania prác:

· výlučne v elektronickej (PDF) forme do 15.12.2017 na adresu dsustakova@gmail.com

Odovzdávanie orchestrálneho materiálu víťazných diel:

· do 15.1.2018 ( v prípade nedodržania termínu víťazstvo prepadá v prospech diela na druhom mieste a orchestrálny materiál je možné odovzdaťv náhradnom termíne do 18.1.2018).

Doručenie materiálu Slovenskému rozhlasu:

· 19.1.2018

(materiál bude rozmnožený a 1 mesiac pred prvou skúškou pripravený na študovanie)

Členovia odbornej poroty:

· predseda – Dana Šustáková / vedúca KD odboru /

· dirigent koncertu a vyučujúci inštrumentácie – Konstantin Ilievsky

· zástupca rozhlasu – Adrian Kokoš

· skladatelia – prof. Jevgenij Iršai, prof. Stanislav Hochel,

prof. Marian Zavarský, prof. Peter Hochel,

· dirigenti – prof. Juraj Jartim, prof. Július Karaba

Súťaž sa uskutoční v dvoch rôznych kategóriách a každý účastník sa musí rozhodnúť len pre jednu! Každá bude mať iné ocenenie:

· Kat I: Orchestrácia pre symfonický orchester v maximálnom obsadení:

3/3/3/3-5/3/3/0-timp+1-Str:12/11/9/8/6

Víťazné dielo odznie na mimoriadnom koncerte SOSR dňa 2.3.2018.

· Kat II: Orchestrácia pre komorný orchester v maximálnom obsadení:

1Fl/aj Picc/,1Cl-1Perc/Xyl a Glockenspiel/ Str:4/3/2/2/1 a 1klavír (nie sólový)

Víťazné dielo odznie až na 2, alebo dokonca 3 koncertoch. Budú to 2 koncerty v rámci pravidelného koncertného cyklu orchestru Sinfonietta dell’Arte na Rakúskom zámku v Orth an der Donau dňa 8.4.2018 o 11:30 a 17:00 a dňa 9.4. v sále Konzervatória v Bratislave.