Skúška

uvidíme

M. Sch. Trnavský

Mikuláš Schneider Trnavský,
vokálny koncert,
piatok 8.4.2022,
18:00,
koncertná sála Eugena Suchoňa,
študenti speváckeho odboru,
pozývame,
vstup voľný

DOD

Ako?
Náš ďalší Deň otvorených dverí (DOD) bude prebiehať len prezenčne (v režime základ, teda vstup bez obmedzenia). Dôležité je, aby ste sa dopredu prihlásili do 08.04.2022 do 16:00 hod. na mejl: studijne@konzervatorium.sk

Do mejlu uveďte nasledujúce informácie:

 • meno a priezvisko uchádzača,
 • v prípade neplnoletého uchádzača aj meno a priezvisko rodiča,
 • o ktorý študijný odbor máte záujem,
 • telefonický kontakt na Vás.

Počas celého priebehu DOD Vám budú k dispozícii informátori.

 

Kedy a kde?
DOD sa uskutoční v sobotu 9. apríla 2022:

 • od 10:00 do 12:00 prezenčne v budove Konzervatória na Tolstého ulici
  (pedagógovia Vám budú k dispozícii celý uvedený časový interval; nie je teda nutné, aby ste boli v škole presne o 10:00).

 

Aká dlhá je konzultácia?
Jednotlivé konzultácie budú v rozsahu 15-20 minút.

Aby ste tento čas využili čo najefektívnejšie, odporúčame, aby ste si pre pedagóga vopred pripravili piesne, skladby prípadne otázky umeleckého charakteru, ako napr. výber repertoáru a pod.

 

Kde nájdem informácie o prijímačkách?
Informácie k prijímacím skúškam nájdete na tomto odkaze: https://www.konzervatorium.sk/prijimacie-skusky/

 

Dúfam, že sme Vás zaujali a tešíme sa na Vašu účasť v sobotu 9. apríla!

Ponuky práce pre absolventov (nové 2.4.2022)

 • Olomouc, Moravské divadlo (pridané 30.01.2022)

 • Myjava, Základná umelecká škola (pridané 04.11.2021)

 • Bratislava, Slovenská filharmónia (pridané 25.8.2020)

 • Teplice, Severočeská filharmonie (pridané 26.11.2019)

 • Brno, Národní divadlo (pridané 8.10.2019)

 • Praha, Prague Philharmonia (pridané 29.8.2019)

 • Banská Bystrica, Štátna opera (pridané 22.3.2019)

Ansámble

Srdečne pozývame na historicky prvý koncert ansámblového spevu študentov odboru hudobno-dramatické umenie!

 • 4.4.2022 o 18:00
 • Koncertná sála Eugena Suchoňa

Konzervatóroium v paláci

31.03.2022 o 18:00

 • Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava
 • účinkujú študenti a pedagógovia školy

Srdečne pozývame!

Vítanie jari „2”

 • 30. marca 2022 o 18:00
 • Seminárna sála, Univerzitná knižnica, Klariská 5
 • účinkujú študenti a pedagógovia školy
 • Nezabudnite nahlásiť svoju účasť!

Poukázanie 2% z dane

Tlačivá na poukázanie sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane

Pre zamestnancov:

Údaje o prijímateľovi pre fyzické a právnické osoby

Obchodné meno alebo názov: Nadácia Konzervatória v Bratislave
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bratislava, 811 06, Tolstého 11
Právna forma: Nadácia
IČO: 30804337

Dôležité termíny

 • do 31. marca 2022 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO, PO), ktorí podávajú daňové priznanie – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
 • do 30. apríla 2022 – Zaslanie vyhlásenia zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

DOD

Ako?
Náš ďalší Deň otvorených dverí (DOD) bude prebiehať dvomi spôsobmi, z ktorých si budete môcť vybrať: prezenčne (v režime OTP na základe vyplneného čestného vyhlásenia) alebo dištančne (formou online konzultácií). Môžete si vybrať, ktorú formu preferujete. Dôležité je, aby ste sa v oboch prípadoch dopredu prihlásili do 21.01.2022 do 16:00 hod. na mejl: studijne@konzervatorium.sk

Do mejlu uveďte nasledujúce informácie:

 • meno a priezvisko uchádzača,
 • v prípade neplnoletého uchádzača aj meno a priezvisko rodiča,
 • o ktorý spôsob DOD máte záujem: prezenčný alebo dištančný,
 • o ktorý študijný odbor máte záujem,
 • telefonický kontakt na Vás.

Môžem si pripraviť čestné vyhlásenie dopredu?
Áno, čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť (na nižšie uvedených odkazoch), doplniť, vytlačiť a podpísané doniesť.

Čestné vyhlásenie vo formáte .docx

Čestné vyhlásenie vo formáte .pdf

Kedy a kde?
DOD sa uskutoční v sobotu 22. januára 2022:

 • od 10:00 do 12:00 prezenčne v budove Konzervatória na Tolstého ulici
  (pedagógovia Vám budú k dispozícii celý uvedený časový interval; nie je teda nutné, aby ste boli v škole presne o 10:00),
 • od 12:00 do 14:00 dištančne prostredníctvom platformy MS Teams.

Ako sa pripojím na online DOD konzultáciu, teda na MS Teams?
Prihláseným uchádzačom bol poslaný odkaz na pripojenie k jednotlivým pedagógom na mejl. Ak ste sa nestihli prihlásiť a máte záujem o dištančnú konzultáciu, pripojte sa k informátorovi, ktorý sprostredkuje dodatočné pripojenia.

INFORMÁTOR (Juraj Slovík)

Informácie ku skúške z povinného klavíra (Slavomíra Timčáková)

Informácie k testom z hudobnej teórie a intonácie (Peter Martinček, Eva Makovíni)

Po kliknutí na uvedený odkaz budete presmerovaní na nové okno vo webovom prehliadači a môžete si vybrať pripojenie buď cez prehliadač (odporúčané prehliadače Google Chrome, Microsoft Edge) alebo cez aplikáciu MS Teams. Potom počkajte, kým Vás pedagóg pustí do schôdze. Nezabudnite si zapnúť kameru a mikrofón.

Je nutná inštalácia MS Teams?
Nie je potrebné nič inštalovať, stačí internetový prehliadač Google Chrome alebo Microsoft Edge.


Aká dlhá je konzultácia?
Jednotlivé konzultácie budú v rozsahu 15-20 minút.

Aby ste tento čas využili čo najefektívnejšie, odporúčame, aby ste si pre pedagóga vopred pripravili piesne, skladby prípadne otázky umeleckého charakteru, ako napr. výber repertoáru a pod.

DOD informátori
Počas celého priebehu DOD Vám budú k dispozícii informátori:

 • prezenčne v budove Konzervatória na Tolstého ulici (označení menovkou „Informátor”),
 • dištančne na MS Teams a aj na telefonickej linke 0908 877 447 Juraj Slovík.

Informátori Vám pomôžu s informáciami v súvislosti s praktickými otázkami typu termín prihlášok, termín prijímacích skúšok, vyžadované kritériá na štúdium, koľko odborov je možné študovať na našej škole a pod.

Kde nájdem informácie o prijímačkách?
Informácie k prijímacím skúškam nájdete na tomto odkaze: https://www.konzervatorium.sk/prijimacie-skusky/

Dúfam, že sme Vás zaujali a tešíme sa na Vašu účasť v sobotu 22. januára!