HOLOKAUST

Srdečne pozývame:

  • Divadlo Arteatro, Biela 6, Bratislava
  • 8.4.2019 o 19:00
  • účinkujú študenti 5. ročníka Hudobno-dramatického odboru pod vedením doc. Lindtnerovej a doc. Pachingera
  • viac informácií na plagáte