Organová meditácia – Le Chemin de la Croix

Organová meditácia nad tajomstvom krížovej cesty

hudba: Marcel Dupré
text: Paul Claudel

  • 10.3.2019 o 15:00
  • Katedrála sv. Martina v Bratislave
  • účinkujú:
    • organ – študenti odboru Cirkevná hudba
    • recitátor – Jozef Šimonovič

Srdečne pozývame!