Koncert symfonického orchestra, zboru a sólistov Konzervatória

KONCERT
sólistov, Symfonického orchestra Konzervatória
a Speváckeho zboru Konzervatória

14. február 2018 (streda)
o 18.00 hod.

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie (Reduta)

PROGRAM:

Wolfgang Amadeus Mozart Predohra k opere „La clemenza di Tito“ KV 621

Antonín Dvořák Serenáda pre sláčikový orchester op. 22
Franz Liszt Koncert pre klavír a orchester č. 2 A dur S 125
Cécile Chaminade Concertino pre flautu a orchester D dur op. 107
Wolfgang Amadeus Mozart Omša C dur „Korunovačná“ KV 317

 

Účinkujú:
Študenti konzervatória

Radka Kováčová klavír,  trieda Mgr.art. Katarína Dibáková
Klára Jasenčáková flauta,  trieda Mgr.art. Viktor Vavro

 

Absolventi konzervatória
Mariana Hochelová soprán
Jana Kurucová alt
Martin Gyimesi tenor
Roman Krško bas

 

Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave
zbormajsterka prof. Blanka Juhaňáková, ArtD.
Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave
diriguje Mgr. art. Juraj Jartim, ArtD.