Letné majstrovské kurzy

Letné majstrovské kurzy pre klaviristov, huslistov, violončelistov, akordeonistov, hráčov na drevených a plechových dychových nástrojoch, skladateľov, operných spevákov, muzikálový spev, umelecký prednes, tanec.

V Bratislave od 3. – 9. júla 2017

Rámcový denný rozvrh kurzov:

dopoludnia: prezentácia, otvorenie, individuálne vzdelávanie a vzdelávanie v skupinách

popoludní: individuálne vzdelávanie a vzdelávanie v skupinách

večer: sprievodné koncerty, v Koncertnej sále Eugena Suchoňa, na nádvorí divadla Arteatro a v Divadle Malá scéna STU

letne kurzy letne kurzy 1