Marčekovej študenti spievajú!

  • 14. marca 2022 o 17:30
  • Koncertná sála Eugena Suchoňa, Konzervatórium
  • účinkujú študenti a pedagógovia školy