Predstavenie 4. ročníka

  • 12.6.2019 o 18:00
  • Divadlo Malá Scéna STU, Dostojevského rad 7, Bratislava
  • účinkujú študenti 4. ročníka odboru Hudobno-dramatické umenie pod pedagogickým vedením Mgr. art. Oľgy Solárovej a Mgr. art. Ivana Romančíka
  • viac informácii v priloženom plagáte

Srdečne pozývame!