Momentum musicum – Mladí a hudba

  • 20.9.2020 o 17:00
  • Cik Cak Centrum, Petržalka
  • účinkujú študenti a pedagógovia školy
  • progam na tomto odkaze

Srdečne pozývame!