Možnosti ďalšieho štúdia pre študentov konzervatória

ŠTÚDIUM ĎALŠIEHO HLAVNÉHO ODBORU ŠTÚDIA

Študenti konzervatória sa môžu prihlásiť na štúdium ďalšieho hlavného odboru štúdia.

Termín prijímania prihlášok: do 28. februára 2019

Prijímacie skúšky sa konajú v dňoch  18. – 22. marca 2019, študenti konzervatória nemusia písať vstupné testy.

 

ŠTÚDIUM ŠPECIALIZÁCIÍ

Študenti konzervatória, ktorí študujú v šk. r. 2018/2019 v 6. ročníku Konzervatória v Bratislave,

alebo sú absolventi konzervatória sa môžu prihlásiť na štúdium  špecializácií.

Termín prijímania prihlášok: do 28. februára 2019

Prijímacie skúšky sa konajú v dňoch  18. – 22. marca 2019

 

Zoznam  špecializácií:

Operetná špecializácia

Špecializácia muzikál

Hudobná réžia

Zborový dirigent

Základy kompozície

Elektroakustická hudba

Ľudová hudba

Učiteľ PHV a HV

Stará hudba – spev

Stará hudba – hudba

Komorná hudba – spev

Komorná hudba – hudba

 

Upozornenie:

Na štúdium komornej hudby sa musí prihlásiť komorná zostava (minimálne duo)