Náhradné a opravné skúšky

27.8.2019
9:00 náhradné a opravné skúšky z umeleckých predmetov

28.8.2019
9:00 náhradné a opravné skúšky zo všeobecnovzdelávacích predmetov
10:00 náhradné a opravné skúšky z hudobnoteoretických predmetov