Otvorené hodiny pedagógov spevu

Začiatok o 9.00 v triedach Konzervatória na Konventnej ulici č.4.

O 14.00 hod. sa uskutoční koncert študentov spevu v Koncertnej sieni Eugena Suchoňa na Tolstého ul. č.11.

Srdečne pozývame všetkých záujemcov