Otvorenie školského roka 2020 / 2021

 • Nariadenie riaditeľky k otvoreniu školského roka nájdete na tomto odkaze
 • začiatok školského roka bude prebiehať podľa tried. Zadelenie študentov do tried prvých ročníkov bude vyvesené 2.9.2020 v budove školy na Tolstého ulici. Triednické hodiny jednotlivých tried budú prebiehať podľa nasledujúceho rozpisu
 • slávnostné otvorenie školského roka 2020 / 2021 2.9.2020 o 9:00 v Koncertnej sále Eugena Suchoňa
  sa z preventívnych dôvodov nebude konať!
 • v súlade s pokynmi Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky je každý študent povinný doniesť vyplnené tlačivo dostupné na tomto odkaze podpísané zákonným zástupcom (v prípade plnoletého študenta podpísané študentom)
 • preukazy ISIC / Euro 26 (vyzdvihnutie / predĺženie platnosti) bude vybavovať p. Palkovičová v stredu 2.9.2020 od 8:00 do 11:30 v miestnosti T207 na druhom poschodí (ďalšie dni podľa novej vyhlášky)
 • rozvrhy jednotlivých tried nájdete na tomto odkaze
 • vyučovanie kolektívnych predmetov začne vo štvrtok 3.9.2020
 • zadeľovanie individuálnych predmetov bude v pondelok 7.9.2020
 • rozvrhy budú zverejnené do konca augusta (pravdepodobne v termíne 28.8. – 31.8.)
 • organizácia vyučovania z dôvodu pandémie bude prebiehať podľa usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, bližšie informácie na tomto odkaze
 • predvyplnené tlačivá (potvrdenie o návšteve školy, registračný formulár pre ZSSK, potvrdenie o návšteve školy na účely prídavku, …) nájdete na tomto odkaze