Otvorenie školského roka 2021 / 2022 (aktualizované 2.9.2021)

 • triednické hodiny 6.9.2021 budú prebiehať podľa rozpisu na tomto odkaze
 • začiatok školského roka bude prebiehať podľa tried. Zadelenie študentov do tried prvých ročníkov bude vyvesené 2.9.2021 v budove školy na Tolstého ulici. Triednické hodiny jednotlivých tried budú prebiehať podľa rozpisu na tomto odkaze

 • preukazy ISIC / Euro 26 (vyzdvihnutie / predĺženie platnosti) bude vybavovať p. Palkovičová vo štvrtok 2.9.2021 od 8:00 do 11:30 v miestnosti T207 na druhom poschodí (ďalšie dni podľa novej vyhlášky)
 • vyučovanie kolektívnych predmetov začne v piatok 3.9.2021
 • informácie pre študentov triedy nadaných žiakov zo základnej školy na študijnom oddelení (miestnosť č. 212), je potrebné priniesť potvrdenie o návšteve základnej školy
 • informácie pre študentov prijatých do vyšších ročníkov na študijnom oddelení (miestnosť č. 212)
 • zadeľovanie individuálnych predmetov (okrem povinného klavíra) bude v pondelok 6.9.2021
 • zadeľovanie povinného klavíra bude v utorok 7.9.2021 od 9:00 do 11:00; po zadelení hodín pokračuje vyučovanie podľa rozvrhu
 • rozvrhy jednotlivých tried nájdete na tomto odkaze
 • predvyplnené tlačivá (potvrdenie o návšteve školy, registračný formulár pre ZSSK, potvrdenie o návšteve školy na účely prídavku, …) nájdete na tomto odkaze
 • elektronické potvrdenie o návšteve školy môžete získať pomocou portálu: potvrdeniaonavsteveskoly.sk alebo pomocou školského informačného systému EduPage: návod na vygenerovanie potvrdenia o návšteve školy z EduPage